Adresy parafii

Fundacja Współpracy Tu es Petrus przygotowuje bazę danych adresowych wszystkich parafii katolickich w Polsce.

Okazuje się, że w przypadku wielu parafii istnieją rozbieżności pomiędzy podawanym adresem w dotychczasowych spisach diecezjalnych a tym, co podają spisy państwowe, np. geodezyjne.

Przydatne adresy stron internetowych: