Medytacja 06.09.2017

Mk 8,31-38

Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania

31 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Warunki naśladowania Jezusa

34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. 36 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? 37 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? 38 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi.

Łk 22,54-62

Zaparcie się Piotra

54 Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. 55 Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. 56 A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z Nim. 57 Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto. 58 Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem. 59 Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem. 60 Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. 61 A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. 62 Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Korekta kalendarza liturgicznego 14 marca 2017 r.

Kongregacja Stolicy Apostolskiej ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w piśmie z dnia 14 marca 2017 r. (Prot. N. 510/16) zatwierdziła zmiany w kalendarzu liturgicznym dla diecezji polskich. Zmiany te obowiązują od dnia ogłoszenia. Wynika z nich, że w większości diecezji należy opuścić obchody liturgiczne:

  1. 10 czerwca–bł. Bogumiła, biskupa (dotąd wspomnienie obowiązkowe)
  2. 7 sierpnia – bł. Edmunda Bojanowskiego (dotąd wspomnienie dowolne)
  3. 1 września – bł. Bronisławy, dziewicy (dotąd wspomnienie obowiązkowe)
  4. 9 września – bł. Anieli Salawy, dziewicy (dotąd wspomnienie dowolne)
  5. 25 września – bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (dotąd wspomnienie obowiązkowe)
  6. 9 października – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa (dotąd wspomnienie obowiązkowe)
  7. 10 października – bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy (dotąd wspomnienie dowolne)
  8. 21 października – bł. Jakuba Strzemię, biskupa (dotąd wspomnienie obowiązkowe)
  9. 25 listopada – bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnicy (dotąd wspomnienie dowolne)
  10. 2 grudnia – bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera (dotąd wspomnienie dowolne).

Powyższe wspomnienia zostaną od tej pory umieszczone tylko w kalendarzach liturgicznych tych diecezji, które wystąpiły o stosowną zgodę i mają ku temu właściwy powód.

Wspomnienie obowiązkowe bł. Czesława, prezbitera w dniu 20 lipca ma odtąd rangę wspomnienia dowolnego.

Dokument opisujący korektę kalendarza liturgicznego w dniu 14 marca 2017 r.

Pisownia nowych wezwań w Litanii loretańskiej

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski 25 sierpnia 2015 r. wyjaśniła, że:

1. Dnia 31 grudnia 1995 r. papież Jan Paweł II wprowadził do Litanii loretańskiej nowe wezwanie: Regina Familiae (Królowo rodziny). W tłumaczeniu na język polski zostało podane: Królowo rodzin. Ta wersja została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w Liturgii godzin, tom I, Pallottinum 2006, s. 1381 i jest obowiązująca w Polsce.

2. Dwa wyrazy stanowiące tytuł Matka Miłosierdzia, stosowany do dnia liturgicznego (16 listopada) lub w odniesieniu do ostrobramskiego obrazu w Wilnie, pisze się dużą literą. Natomiast wezwanie wprowadzone dla Polski (8 listopada 2014 r.) do Litanii loretańskiej (po Matko łaski Bożej) Matko miłosierdzia zapisuje się drugi człon małą literą, ponieważ określa on przymiot Matki Bożej, a nie tytuł.

Nowe wezwania litanii loretańskiej – jak je pisać (dokument).

Szczęść Boże!

W dniu 29 października 1999 roku założyłem domenę „amen.pl”. Pod tym adresem „www.amen.pl” zacząłem tworzyć katalog stron katolickich.

W 2004 roku powstała diecezja świdnicka. Przeniosłem się z Legnicy do Świdnicy. Okazało się jednak, że w miejscu gdzie zamieszkałem, w parafii św. Józefa przy ul. Kotlarskiej, nie było możliwości podłączenia się do internetu, natomiast ówczesny proboszcz – ks. Stanisław Pasyk – nie mógł zrozumieć po co mi ten „internat”?

Po upływie pół roku przeprowadziłem się zatem do Wałbrzycha, gdzie był już dostępny internet. Zniechęciłem się jednak i przestałem aktualizować mój katalog. Było jeszcze kilka prób przeniesienia go na inne serwery, ale w końcu dałem sobie spokój.

Olśniła mnie niedawno pewna myśl, która mi przyszła do głowy. Otóż zrozumiałem, że nie ma sensu robić jakiegoś serwisu internetowego jako hobby. Z czasem pojawią się większe lub mniejsze trudności, będzie brakować czasu, chęci, zdrowia, pieniędzy itd. Pojawią się za to inne, ważniejsze sprawy, obowiązki, zajęcia, wymówki itp. Natomiast jest sens założyć serwis dla siebie, aby z niego korzystać na własne potrzeby – ale ponieważ może się przydać innym ludziom, mogą oni z niego korzystać. Tak oto założyłem na nowo serwis „Amen.pl”, ale już trochę inaczej, pod kątem moich obecnych potrzeb.

ks. Wiesław Mróz